KAKO PROCIJENITI RAZINU ZNANJA JEZIKA?

Posljednjih godina u Europi radi se na uvođenju Europske jezične mape za odrasle s ciljem usvajanja zajedničkih standarda na svim razinama procesa učenja i testiranja znanja stranog jezika. Mapa je dokument Vijeća Europe, a izradile su je europske institucije EAQUALS (The European Association for Quality Language Services) i ALTE (The Association of Language Testers in Europe),a standardi su definirani u “Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike” (Common European Framework of Reference for Languages- CEFR).

Mapa se sastoji od tri dijela - Jezične biografije, Dosjea i Jezične putovnice. Na ovaj način svaki odrasli korisnik može pratiti i evidentirati svoj napredak pri učenju stranog jezika, a svaki poslodavac iz Europe može dobiti bolji uvid u potrebne jezične vještine potencijalnog zaposlenika.

Spomenuti CEFR standardi temelje se na 6 stupnjeva jezičnog umijeća: A1- pripremni, A2- temeljni, B1- prijelazni, B2- samostalni, C1- napredni i C2- vrsni . Postoji pet jezičnih vještina: slušanje, čitanje, govorna interakcija, govorna produkcija i pisanje. Svaka od navedenih jezičnih vještina vrednuje se zasebno samoprocjenom ovisno o stupnju znanja.

Sljedeća tablica prikazuje detaljan opis očekivanog umijeća na pojedinom stupnju.

CEFR

SLUŠANJE

A1
Mogu razumjeti poznate riječi i osnovne fraze koje se odnose na mene, moju obitelj i neposrednu konkretnu okolinu ukoliko sugovornik govori polako i razgovjetno.

A2
Mogu razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa ( osnovne osobne i obiteljske informacije vezane za kupovanje, neposredni okoliš, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih objava.

B1
Mogu razumjeti glavne misli jasnog standardnog razgovora na poznate teme s kojima se redovito susrećem na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Mogu razumjeti glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili na teme osobnog i profesionalnog interesa ukoliko su iznesene relativno sporo i razgovjetno.

B2
Mogu razumjeti duže govore i predavanja te pratiti čak i složenu argumentaciju ukoliko mi je tema barem donekle poznata. Mogu razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događanjima. Mogu razumjeti većinu filmova na standardnom jeziku.

C1
Modu razumjeti dugačak govor čak i kad nije strukturiran i kad veze nisu jasno izražene, već se samo podrazumijevaju. Mogu bez prevelikog napora razumjeti televizijske programe i filmove.

C2
Nemam poteškoća u razumijevanju bilo koje varijante govornog jezika, bilo u izravnoj komunikaciji bilo preko medija, čak ni kad se govori brzinom izvornog govornika, uz uvjet da imam vremena prilagoditi se određenom naglasku.
  

ČITANJE

A1
Mogu prepoznati poznata imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice, npr. na obavijestima izvješenima na javnim mjestima, plakatima ili u katalozima.

A2
Mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te mogu razumjeti kratka, vrlo jednostavna osobna pisma.

B1
Mogu razumjeti tekstove u kojima se uglavnom koristi najučestaliji svakodnevni jezik koji se odnosi na moj posao. Mogu razumjeti opis događanja, osjećaja i želja u osobnim pismima.

B2
Mogu čitati izvještaje i članke koji obrađuju suvremene probleme i u kojima pisac zauzima određene stavove i izražava određena stajališta. Mogu razumjeti suvremenu književnu prozu.

C1
Mogu razumjeti duge kompleksne činjenične i književne tekstove te uvažavati stilske različitosti. Mogu razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute, čak i kad se ne odnose na moje područje.

C2
Mogu bez poteškoća čitati sve vrste tekstova, uključujući i  apstraktne, strukturno i lingvistički složene tekstove poput priručnika, specijaliziranih članaka i književnih dijela.

GOVORNA INTERAKCIJA

A1
Mogu voditi jednostavnu konverzaciju pod uvjetom da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice te da mi je spreman pomoći da izrazim ono što želim reći. Mogu postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama ili da bih zadovoljio svoje neposredne potrebe.

A2
Mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudjelovati u vrlo kratkim društvenim razmjenama premda obično na razumijem dovoljno da bih sam podržavao konverzaciju.

B1
Mogu se nositi s većinom situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojem se dotični jezik govori. Mogu se bez pripreme uključiti u konverzaciju na teme koje su mi poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život ( npr. obitelj, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje)

B2
Mogu komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno, što omogućuje normalni interakciju s izvornim govornikom. Mogu aktivno sudjelovati u raspravama u okviru poznatih situacija obrazlažući i braneći svoje stavove.

C1
Mogu se tečno i neusiljeno izražavati bez jako očitog traženja odgovarajućih riječi. Mogu fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se sa svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.

C2
Mogu bez napora sudjelovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Mogu se tečno izražavati i precizno prenositi i finije nijanse značenja. Ako ipak naiđem na problem mogu se povući i preformuliranjem izričaja zaobići prepreku toliko spretno da to sugovornici jedva i primjete.

GOVORNA PRODUKCIJA

A1
Mogu koristiti jednostavne fraze i rečenice da bih opisao gdje živim i osobe koje poznajem.

A2
Mogu koristiti niz fraza i rečenica da bih jednostavnim jezikom opisao svoju obitelj i druge ljude, uvjete svoga života, svoje školovanje te svoje sadašnje prethodno radno mjesto.

B1
Mogu jednostavno povezivati rečenice kako bih opisao doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje. Mogu ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove. Mogu ispričati priču i prepričati sadržaj knjige ili filma te opisati svoje reakcije.

B2
Mogu jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim za područje mog interesa. Mogu objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa.

C1
Mogu iznjeti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokruživši izlaganje odgovarajučim zaključkom.

C2
Mogu jasno i tečno iznositi činjenice ili argumente stilom koji odgovara kontekstu. Mogu učinkovito i logično struktuirati svoj prikaz koji slušatelju pomaže da uoči i zapamti glavne točke.


PISANJE

A1
Mogu napisati kratku i jednostavnu razglednicu, npr. poslati pozdrave s ljetovanja. Mogu ispuniti obrasce s osobnim podacima.

A2
Mogu pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Mogu pisati jednostavno osobno pismo.

B1
Mogu napisati jednostavan vezani tekst na poznatu temu ili temu osobnog od interesa.

B2
Mogu napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema iz područja svog interesa. Mogu napisati esej ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za i protiv određenog stajališta.

C1
Mogu se izraziti jasnim, dobro struktuiranim tekstom te ravijati svoja stajališta. Mogu pisati o složenim temama u pismu, eseju ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojem je to namijenjeno.

C2
Mogu napisati jasan, tečan tekst, adekvatnim stilom. Mogu pisati složena pisma, izvještaje ili članke u kojima je određena tema jasno i logično iznesena kako bi primatelj mogao uočiti i zapamtiti bitne točke. Mogu pisati sažetke i prikaze stručnih ili književnih djela.
Copyright 2012.-2021. Ivy Language Centre j.d.o.o. | Zvonimirova 117A | 21210 SOLIN | 021/491-804 | .
Ivy- LC Copyright 2021.

©